Liceul Oltea Doamna – ferment al emancipării și feminismului

Mi-am iubit dintotdeauna cu pasiune liceul. Care, de la primii pași în curtea casei sale, la 14 ani, m-a primit cu brațele deschise. Ca un părinte. Nu cu mult mai sever decât cei de acasă. Dar cu același har de a ciopli caractere și de a modela oameni cu statură înaltă. L-am iubit necondiționat cu […]